Vechiul cod civil

Ultima data actualizat prin Legea nr. 7/1996 - cadastrului şi a publicităţii imobiliare 25 iulie 2005 Monitorul Oficial 61/1996 (Art. 1801 , Art. 1802 , Capitolul IX).

Ordonanţă nr. 9/2000 - privind nivelul dobânzii legale pentru obligaţii băneşti 18 iunie 2002 Monitorul Oficial 26/2000  (Art. 1089),
Ordonanţă de urgenţă nr. 138/2000 - pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă 02 mai 2001 Monitorul Oficial 479/2000 si
Ordonanţă de urgenţă nr. 138/2000 - pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă 02 ianuarie 2001 Monitorul Oficial 479/2000 (Art. 1126 , Art. 1127 , Titlul XIX ) [...]