Onorarii

Onorariile percepute de Cabinet sunt negociabile, flexibile si stabilite in raport cu dificultatea si durata cazului, importanta intereselor in cauza si rezultatele obtinute pentru profitul clientului ca urmare a serviciilor prestate de avocat.

Percepem urmatoarele tipuri de onorarii:

- onorarii orare - sunt stabilite pe ora de lucru, respectiv o suma fixa de unitati monetare cuvenita pentru fiecare ora de servicii profesionale pe care o prestam pentru dumneavoastra;

- onorarii fixe (forfetare) - constau intr-o suma fixa cuvenita pentru un serviciu profesional sau pentru categorii de astfel de servicii profesionale pe care il prestam sau, dupa caz, le prestam pentru dumneavoastra; aceste onorarii se datoreaza indiferent de rezultatul obtinut prin prestarea serviciilor profesionale; se pot fixa si onorarii periodice, inclusiv sub forma forfetara; onorarii de succes

- in completarea onorariului fixat putem conveni un onorariu de succes, cu titlu complementar, in functie de rezultat sau de serviciul furnizat; onorariul de succes consta intr-o suma fixa sau variabila stabilita pentru atingerea unui anumit rezultat; in cauzele penale, onorariul de succes nu poate fi practicat decat in legatura cu latura civila a cauzei.

-onorarii periodice (de tip abonament), cazuri în care clientii beneficiaza de discount-uri considerabile in raport cu serviciile avocatiale prestate.